GEMENSAMMA KRAFTER

Tillsammans blir vi starkare

Vi bygger nätet tillsammans med Sigfox eftersom vi tror starkt på Sigfox kommunikationslösning för IoT. Dessutom kan både kunder och sensortillverkare dra fördel av ett nätverk som är globalt, det största i sitt slag.

Nätet byggs med så kallad carrier grade-kvalitet, d.v.s. med mycket hög kvalitet och säkerhet, vi bygger för generationer och för hela Sverige. Vi täcker idag 60 % av befolkningen och 23 % av landmassan i Sverige, och utbyggnaden fortgår.

Våra kunder är allt ifrån kommuner som vill övervaka om brunnslocken ligger på plats till logistikfirmor. Över 30 % av Sigfox omsättning kommer från logistik och spårning av tillgångar.

Förutom nätverksutrullningen har Sigfox Sweden olika typer av uppdrag som t.ex. att vara rådgivande för utrullningen i Norge.

Vi har ett investeringsbehov t.o.m. 2020. Investeringsbehovet är ämnat att utveckla affärer i Sverige men också att vara del av utrullningen i Norge, Polen och på Island.

Är du intresserad så ber vi dig kontakta oss på denna adress info@iotsweden.net .

Contact Us

ADDRESS

IoT Norway AS

c/o Fremmegård Regnskap AS

Sætreskogveien 4

1415 Oppegård

CONTACT

Phone: 0046725746532

E-mail: info@iotnorway.net

Youtube: Sigfox

Sigfox Norway wants to help companies connect objects to the Internet to increase productivity, accelerate decision making, improve quality of service, or simply solve problems in an economic and connected manner. Sigfox Norway is founded by veterans in the telecommunications industry and backed by high tech financial investors.

  • Facebook
  • LinkedIn

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER